Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

ELMAR ALTVATER ΕΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΣ


ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

(Μιλώντας σε Ρ/Σ)

ELMAR ALTVATER

ΕΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΣ
Είναι ορατή τους τελευταίους καιρούς μια μορφωτική και διανοητική οπισθοδρόμηση στην Ευρώπη. Είναι ορατή η απουσία διανοουμένων αλλά και πολιτικών. Πολύ περισσότερο όταν το Ευρωπαϊκό εγχείρημα απαιτεί πολιτικούς μεγάλων ικανοτήτων και υπερβάσεων.
Στην Γερμανία όμως υπάρχει ένας αξιόλογος διανοούμενος ο Elmar Altvater. Πρωταγωνίστησε στην διοργάνωση της συνεδρίασης του Διεθνούς Διαρκούς Δικαστηρίου των Λαών για το χρέος στην Νότια Αμερική. Η συνεδρίαση έγινε στο Δυτικό Βερολίνο τον Σεπτέμβριο του 1988. Θα μπορούσε να προσκληθεί στο Γερμανικό Κοινοβούλιο για μια διάλεξη ανάλυσης του χρέους ως μηχανισμού συσσώρευσης αλλά και εκμετάλλευσης και ελέγχου των χωρών.

Μια καλή ιδέα είναι μια νέα συνεδρίαση του Διεθνούς Δικαστηρίου η οποία θα εξετάσει τα ανάλογα ζητήματα της γειτονιάς μας. Τα του οίκου μας, του Ευρωπαϊκού οίκου μας*.
Πολύ περισσότερο θα μπορούσε, θα όφειλε να τον προσκαλέσει ο νυν Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση για ένα παρόμοιο μάθημα. Η Ευρώπη δεν έχει μια επαρκή παιδεία αλλά και μια ηθική για αυτά τα ζητήματα.
Ώστε να διατηρήσουμε, να υπερασπίσουμε στην Ευρώπη ένα επίπεδο πολιτισμού, πολιτικού δημοκρατικού πολιτισμού. Ένα πολιτικό πεδίο Ευρωπαϊκής συμβίωσης και ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Πόλης. Διαφορετικά η Ευρώπη παύει να είναι πόλις, οπισθοδρομεί, οπισθοδρομεί ανθρωπολογικά θα έλεγα.


*«Ελλάδα – Ευρωπαϊκή Ένωση – Γερμανία. Οι καλοί Λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και τους καλούς πολίτες». Στο «Ελληνική Πολιτική Παιδεία».
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015


Polis-agora.blogspot.com Ιστολόγιο Μιχάλη Χαραλαμπίδη