Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

ΚΑΨΟΥ, ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥ, ΓΙΝΕ ΣΤΑΧΤΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ

Στα παιδιά που μοιράζουν φυλλάδια αποτρίχωσης, ορμάς με σφαίρες
Υποδέχεσαι τον τύραννο Ταγίπ φωνάζοντας "Οι μπάσταρδοι Αρμένιοι δεν μπορούν
να μας τρομοκρατήσουν".

Κάψου, Εξαφανίσου, Στάχτη γίνε Τραπεζούντα

Εμείς με τις Αξίες του παρελθόντος μας, θα σε ξαναχτίσουμε
Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρείς..........

Το 2005,αυτή που όρμησε να λιντσάρει της μητέρες των κρατούμενων παιδιών
επειδή μοίραζαν ανακοινώσεις, δεν ήσουν εσύ?
Το 2006 εσύ δεν μαχαίρωσες τον Ανδρέα Σαντόρο, ιερέα στην καθολική εκκλησία της Παναγίας? Και τον Χραν Ντίνκ, αυτή που τον μαχαίρωσε πισώπλατα πάλι εσύ ήσουν.

Δεν ντρέπεσαι Τραπεζούντα με την φτώχεια και τις ανομίες σου.

Εσύ, από τότε που έγινες από Τραπεζούντα Τράπζον,
άφησες τις ομορφιές του κόσμου και συντάχθηκες στο πλευρό των τυράννων
Έγειρες προς το πλευρό των εχθρών του Ανθρώπου
Εξ αιτίας αυτών των συμπεριφορών σου, φτάσαμε στο σημείο να μη λέμε
ότι είμαστε Τραπεζούντιοι,
Διότι μας ανάγκασες να σκύψουμε για ακόμη μία φορά το κεφάλι.Τι να πω?
Ανάθεμάσε  Τράπζον.

Και μην επιχειρήσεις να με παραμυθιάσεις με το επιχείρημα ότι δήθεν
όλες αυτές τις άσχημες δουλειές
τις κάνουν κακοί άνθρωποι που βρίσκονται ανάμεσά μας.

Όλα αυτά είναι έργα δικά σου, κατάδικά σου.
Από τότε που έχασες την ταυτότητά σου
Από τότε που πας χέρι - χέρι με τους τυράννους
Από τότε που κατάστρεψες αυτούς που σε δημιούργησαν πριν 3000 χρόνια
Από τότε που ο καροποιός Νίκος, ο φούρναρης Κώστας, έγιναν Αχμέτ, Μεχμέτ
Από τότε που, στους καλούς ανθρώπους της πόλης σου, δίδαξες την μαστοριά
της σιωπής , εκτιμώντας ότι εξαφανίσθηκαν οι ομορφιές του παρελθόντος.

Από τότε που η Τραπεζούντα μετατράπηκε σε Τράπζον
δεν είδαμε καμία προκοπή.

Κ ά ψ ο υ , Ε ξ α φ α ν ί σ ο υ, Σ τ ά χ τ η  γ ί ν ε  Τ ρ ά π ζ ο ν

Εμείς θα σε ξαναχτίσουμε από την αρχή
Με τις Αξίες 3000 ετών του παρελθόντος μας.


                                                    Tamer Cilingir