Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΟΥΡΔΙΑΚΟΥΡΔΙΑ ΕΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΝΟΤΙΑ ΚΟΥΡΔΙΑ
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΚΟΥΡΔΙΑ ΔΥΟ
Υποθέτω ότι έχει ετοιμαστεί μία ελληνική αρχαιολογική αποστολή.
Ότι Έλληνες ευεργέτες θα χρηματοδοτήσουν την έδρα ελληνιστικών σπουδών στο εκεί πανεπιστήμιο.
Μίλησα στη σχολή του Αριστοτέλη στη Μίεζα λίγες μέρες πριν  γι’ αυτά. Γράφω στο « Νέα Αναπτυξιακή Παιδεία. Η Ανάκτηση του Ελληνικού Τρόπου».
Μιχάλης Χαραλαμπίδης