Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜΓια τις ιστορικές πρωτεύουσες Κωνσταντινούπολη και Ιερουσαλήμ.
Στο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΗ»
Μια πρόταση που μπορεί να ενώσει και να έχει πολλούς υποστηρικτές. Ίσως όλους. Τί λένε οι κεμαλοϊσλαμιστές; Τί λες Ταγίπ;