Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
                Ώρα  19:00
       Παρουσίαση του βιβλίου
ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Η Ανάκτηση του Ελληνικού Τρόπου
Αίθουσα Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
              Νίκης 4, Αθήνα