Τρίτη 5 Ιουνίου 2018

ΑΛΛΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ


ΑΛΛΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΟΜΑΔΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ
ΒΡΩΜΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΑΛΛΟ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ
ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΤΖΑΝΤΑΡΜΑΔΕΣ  ΤΗΣ
ΜΝΗΜΗΣ  ΜΑΣ