Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018


Mittwoch, 25. Juli 2018
                Michalis Charalambidis
           ( seine Rede in Kastania Imathias am 28.6.2018)

   Am 15. August 2019 haben wir ein historisches Treffen
            in Kastania der Präfektur Imathias
 nicht nur um Kerzen anzuzünden aber auch um Blut zu spenden.

Alle Griechen, wir werden am 15. August 2019 auf den Berg Melas Pontos steigen wo sich die Panagia befindet die in Vermio Imathias nun überliefert ist. Wir kommen hier nach Kastania.
Wir werden 353 Kerzen zur Erinnerung an die Opfer des durchgeführten Genozids des 20. Jahrhunderts anzünden. Wir werden auch unser Blut spenden. Wir werden an die internationale Blutspende teilnehmen die in vielen Städten und Ländern unseres Planeten im Laufe des Jahres 2019 stattfinden wird.
Hundert Jahre nach dem Verbrechen.
Unsere Botschaft wird heißen: wir wollen unser Blut nicht zurück.
Der nächste Schritt wird die Übergabe der zusammengestellten Blutkonserven aus Griechenland sein für die Krankenhäuser in Amisos ( Partnerstadt Athens), der Stadt Tripolis der Märtyrer, Kerasounta und Trapezunt.
Ein Teil der Blutspenden wird an das Krankenhaus an die Märtyrerstadt Kompani in Nord-Kurdistan übergeben.
Als ich vor einigen Jahrzehnten diesen würdevollen Kampf begonnen hatte, sagte ich mir dass der Horizont und das Ziel unseres Kampfes ist die Rückkehr des Humanismus in der Region Pontos. Alle kultivierten und gebildeten Menschen des Planeten wissen dass der Pontos die Heimat des Humanismus war.

Am 20.-22. Juni hat in der Kirche Panagia Soumela das 20. Begegnungstreffen der pontischen Jugendlichen stattgefunden


Michalis Haralambidis (28.6.2018 tarihinde Kastania Imathias'ta yaptığı konuşma)

15 Ağustos 2019'da, İmathias bölgesinde Kastania kasabasında hem kutsal mum yakmak aynı zamanda da kan bağışı yapmak için tarihi bir buluşma gerçekleştireceğiz.

Tüm Helenler, 15 Ağustos 2019'da , Meryemananın bulunduğu Vermio Imathias'taki Melas Pontos dağına tırmanacağız.
Buraya Kastania'ya geleceğiz.

20. yüzyılın soykırımı kurbanlarının anısına 353 mum yakacağız. Kanımızı da bağışlayacağız. 2019 yılında, dünyanın birçok ülkesinde ve şehrinde düzenlenecek uluslararası kan bağışı programlarına katılacağız.

Suçtan yüz yıl sonra.

Mesajımız ‘Kanımızı geri istemiyoruz’ olacak.

Bir sonraki adım Yunanistan'dan toplanan kan malzemelerinin Samsun (Atina'nın ikiz şehri), şehitler şehri Tirebolu, Giresun ve Trabzon'daki hastanelere teslim edilmesi olacaktır.

Kan bağışlarının bir kısmı da kuzey Kürdistan'daki şehitler şehri Kobani’de bulunan hastaneye verilecek.

Birkaç yıl önce bu onurlu savaşı başlattığımda, ufkumun ve mücadelemizin amacının Pontos bölgesinde hümanizmin dönüşü olduğunu söylemiştim. Dünyanın tüm kültürlü ve eğitimli insanları Pontos'un hümanizmin evi olduğunu biliyorlar.

20.-22. Haziran tarihlerinde pontos gençlik hareketi 20. Buluşması Panagia Soumela kilisesinde gerçekleşti.

Çeviri: Mavri Thalassa