Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018


ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ  ΚΑΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ:
 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
    Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΗ»
ΚΑΙ ΣΤΟ
 «Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»