Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020


ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΩΡΑ 19:00
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΜΑ: «ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ»
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
                            ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ