Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020
ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ
«ΚΑΛΑΒΡΙΑ Η ΒΑΘΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ»
«CALABRIA ELLADE PROFONDA»
ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΟΛΙΤΕΙΑ) ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΙΑΝΟΣ)
ΚΑΛΟ ΜΗΝΥΜΑ
Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Αιξωνή 20 Ιανουαρίου 2020