Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Με αφορμή την 8η Μαρτίου


          Η Γυναίκα στην Ποντιακή Γενοκτονία
στο Το Ποντιακό Ζήτημα Σήμερα
       Αγώνας και Νίκες σε Δύο Μέτωπα
                            Εκδ. Στράβων


-        
           

     The Woman in the Pontian Genocide
στο The Pontian Question in the
       United Nations
  Enlarged Edition – Stravon
   Η αγγλική έκδοση
-          


 


   Pontos  Soykiriminda  Kadin
στο Pontos Antik bir Kimliğin
       Geri Dӧnüşü
         Stravon yayinevi
Η τουρκική έκδοση