Κυριακή 7 Ιουνίου 2020

Η ΥΒΡΙΣ

Όταν μία βρώμικη επίθεση εναντίον μου προέρχεται
από την Θεσσαλονίκη, από ενόχους μάλιστα, τότε η
σύγχρονη ιστορία της πόλης και της Ελλάδας λέει ότι
έχουμε, πολύ περισσότερο απ’ ότι αν προέρχονταν από
άλλη περιοχή, αυτό που οι αρχαίοι ονόμαζαν Ύβρι.
                             Μιχάλης Χαραλαμπίδης
                                   Αιξωνή, Ιούνιος 20