Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020
Για τους Ναούς της του Θεού Σοφίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο,
την Κωνσταντινούπολη στο «Ελληνική Πολιτική Παιδεία - Η Πολιτική ως Ανώτερη Τέχνη» και στο «Το Νέο Ανατολικό Ζήτημα-Το Τουρκικό Πρόβλημα-Η Ανθρωπιστική Ελλάδα».
                                         Μιχάλης Χαραλαμπίδης
                                             Αιξωνή, Ιούλιος 20