Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

ΟΡΘΟΣ ΛΟΓΟΣ


Όταν δεν ξέρεις να διαβάζεις. Μάλλον

όταν συλλαβίζεις ή φλυαρείς αποσπασματικά,

τότε είναι βέβαιο ότι θα χάσεις.

Το βιβλίο περιέχει ένα διάβασμα με όρους

Ορθού Λόγου, το έλεγαν κάποτε, της τουρκικής

Κρίσης.

                         Μιχάλης Χαραλαμπίδης

                            Αιξωνή, Ιούλιος 20