Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020

 

Μία Βερολινέζα νοσοκόμος ανέλαβε την προστασία του υπόδικου μικρού ασθενούς.

Ψάχνει και έναν τραυματιοφορέα στην Μεσόγειο. Το είδος στη χώρα μας έχει εκλείψει.

                                    Μιχάλης Χαραλαμπίδης

                                         Αιξωνή, Αύγουστος 2020