Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021

ΕΝΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

ΕΝΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣΤα θέματα μας ήταν και παραμένουν:


1. Συγκρούσεις χαμηλής έντασης, στο “Νέο Ανατολικό Ζήτημα - Το Τουρκικό Πρόβλημα - Η Ανθρωπιστική Ελλάδα”


2. Από τον Θάνατο στην Αναγέννηση του Τόπου, στο “ Νέα Αναπτυξιακή Παιδεία – Η Ανάκτηση του Ελληνικού Τρόπου”


3. “Το Κυβερνώ”, στο “Ελληνική Πολιτική Παιδεία Η Πολιτική ως Ανώτερη Τέχνη”


4. Η Εύβοια στον Νέο Αιώνα, στο “Από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο ΚΚΚΑΣΟΡ ο Εκφυλισμός Ενός Ιστορικού Εγχειρήματος”Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Αύγουστος 21