Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΑΛΛΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

(Μιλώντας σε Ρ/Σ)


ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΑΛΛΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΘΗΚΕ

ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ


Οι ιδιαιτερότητες του Ποντιακού μετασχηματίζονται, τροφοδοτούν τις σύγχρονες δυναμικές του. 

Αυτό ήταν και είναι έργο της επιστήμης και της πολιτικής. Αυτή είναι η δική μου συμβολή. Πολύ ενδιαφέρουσα Ακαδημαϊκά και Πολιτικά. Ως γνωστόν το έφθασα με τους συναθλητές μου της Διεθνούς Ένωσης για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών στον Ο.Η.Ε.. Η Διεθνής Ένωση ήταν μια πολύ μεγάλου κύρους υγιής μη κυβερνητική οργάνωση.

Υπονομεύθηκε όμως στο εσωτερικό. Υπέστη μία πολλών επιπέδων και ειδών, από πολλούς υπονόμευση. Μέχρι ακόμη και την εκατονταετία του, το 2019.

Η ιστορία όμως εξακολουθεί να είναι μαζί μας.

Είμαστε σε άλλη εποχή.