Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010

ΘΗΒΑ. Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010. Ώρα 19.30. Αίθουσα ΑΡΜΟΝΙΑ του Συνεδριακού Κέντρου ΘΗΒΑΣ.