Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΤΕΡΑΤΟΓΟΝΙΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΣΤΟ ΚΚΚΑΣΟΡ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ*

Η ΤΕΡΑΤΟΓΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΣΤΟ ΚΚΚΑΣΟΡ

Η πράξη, το παράδειγμα είναι αποκαλυπτικά της πολιτικής ως Απάτη, της χειραγώγησης των λέξεων και των συνειδήσεων. Είναι εχθρικά με τον ολοκληρωτισμό. Ο εγκλωβισμός των λεκτικών χειραγωγήσεων δεν αντέχει στο χρόνο και στην αποκαλυπτική δυναμική του παραδείγματος, της πράξης. Είναι η διαχρονική συσσώρευση αρνητικών πράξεων και αρνητικών παραδειγμάτων μεγάλων και μικρών που ολοκλήρωσαν τον κύκλο της μετάλλαξης του ΠΑΣΟΚ. Όταν σε ένα πολιτικό οργανισμό αντί για την αληθινή ανανέωση έχεις διαδοχικές επιβολές του παλιού ονομάζοντάς το νέο, διαμέσου μεθόδων ψέματος και χειραγώγησης, τότε ο πολιτικός μεταμορφισμός δίνει τη θέση στη γενετική μετάλλαξη και αυτή στην τερατογονία. Με αυτούς τους όρους εξέφρασα διαδοχικά τις αλλοτριώσεις αυτού του οργανισμού. Κανένα κόμμα στις σύγχρονες ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν είχε τόσο σύντομους χρόνους και αποκρουστικούς τρόπους εκφυλισμού και απόκτησης μιας δεύτερης φύσης τερατώδους μορφής. Η νέα ταυτότητα, το νέο όνομα αυτού του μορφώματος κατακτήθηκε διαμέσου εκείνων των πράξεων που αποτέλεσαν στιγμές θανάτου μιας ιδρυτικής, ένδοξης έστω και φαντασιακής ταυτότητας και γενεσιουργικές πράξεις της νέας.

Με την αλλαγή φρουράς, το πέρασμα στη νέα διοίκηση τους κάλεσα να αλλάξουν όνομα. Δεν το έκαναν. Η ιδρυτική συμφωνία των ιδρυτών του ΠΑΣΟΚ δεν προσδοκούσε αυτό το ιστορικό υποπροϊόν, το τέρας. Είχε πολύ ευγενή κίνητρα και επιδιώξεις που βρίσκονται στον αντίποδα του σημερινού μορφώματος.

Η ιστορία όμως και η πολιτική δεν επιτρέπουν παραφύσιν ταυτότητες. Γι’ αυτό είναι η ιστορία που αποδίδει, στο παραφύσιν και παρά την ιστορία μόρφωμα, το όνομα ΚΚΚΑΣΟΡ. Ειδικά με τη νέα διοίκησή του γιατί αυτή ταυτίζεται ιστορικά με τις στιγμές της τερατογένεσης.

* Μιχάλης Χαραλαμπίδης. Απόσπασμα από το βιβλίο του ΑΠΟ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΣΤΟ ΚΚΚΑΣΟΡ Ο ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΡΑΒΩΝ.