Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010

8η ΧΙΛΙΑΔΑ – ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΔΟΣΗ


ΑΓΡΟΦΙΛΙΑ
Αγροτική Αναγέννηση – Νέα Αγροτικότητα

Ένα βιβλίο που τροφοδότησε την αγάπη προς την ύπαιθρο.

Ένα βιβλίο που δημιούργησε πολλές νέες επιχειρήσεις σε όλους τους Ελληνικούς Τόπους.

Ένα βιβλίο που σας κάνει Καλλιεργητές και Καλλιεργημένους κατά τον Ησίοδο.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΡΑΒΩΝ