Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΑ ΝΕΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣΔευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010 ώρα 19.00
Αίθουσα Επιμελητηρίου Κέρκυρας
ΕΝΑ ΝΕΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ