Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Η παρουσία του στούς Διεθνείς Θεσμούς
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010.Ώρα 19.30
Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης
Δ/ση Λεωφόρος Νίκης 13
Κατά την ομιλία θα παρουσιασθούν οι προσπάθειες Διεθνοποίησης του Ποντιακού που περιλαμβάνονται στα δύο Ξενόγλωσσα βιβλία του Συγγραφέα.