Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου ώρα 19.30

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κλειστό θέατρο)
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ-Για μια νέα πολιτική και αναπτυξιακή παιδεία Διοργάνωση κίνηση ανεξαρτήτων πολιτών