Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011

ΡΩΜΗ Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011. Ώρα 19.00


ΡΩΜΗ

Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011. Ώρα 19.00
Θέμα: ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Δ/νση: Via della Dogana Vecchia 5.
Κέντρο Ρώμης. Πλησίον του Κοινοβουλίου.
Διοργάνωση: ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΛΙΟ ΜΠΑΣΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΩΜΗΣ
ROMA VENERDI 4 FEBRAIO ORE 19.00
Tema:La Questione Pontiaca come Questione Europea
Via della Dogana Vecchia 5.
Fondazione Basso-Comunita Ellenica di Roma