Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου ώρα:18.30


Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου ώρα:18.30

Ένωση Μαγνησίας Μ.ΑΣΙΑΣ Νίκαια

Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Νικαίας οδός Γερβασίου Γρεβενών – Καρακουλουξή

Η Λύση του Τουρκικού Προβλήματος

ΤΟ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΕΚΒΑΡΒΑΡΙΖΕΙ

ΠΟΝΤΟΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΑΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

KÜÇÜK ASYA BİRLİĞİ SAĞLIYOR TÜRKİYE İSE BARBARLAŞTIRIYOR
PONTOS KADİM KİMLİĞİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR!
Малая Азия объединяет - Турция варваризирует!
Понтос-возвращение к своей древнейшей культуре- индентичносеи!
ASIA MINOR CONVEYS UNITY TURKEY CONVEYS BARBARISM
PONTOS THE RETURN OF AN AGELESS IDENTITY