Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2011 ωρα:19.00

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012 ωρα:19.00

Αίθουσα Τεχνικού επιμελητηρίου Πρεβελάκη &Γρεβενών

Ηράκλειο Κρήτης

ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ

Διοργάνωση Τεχνικό Επιμελητήριο Κρήτης