Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου ώρα:19.00


Παρασκευή 27 Ιανουαρίου ώρα:19.00

Πνευματικό Κέντρο Σύρου

Η λύση του Τουρκικού Προβλήματος

Κατά την ομιλία θα παρουσιαστεί το βιβλίο

ΤΟ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΕΚΒΑΡΒΑΡΙΖΕΙ

ΠΟΝΤΟΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΑΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ