Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012

Σαββάτο 18 Φεβρουαρίου Μουδανιά

Σαββάτο 18 Φεβρουαρίου Μουδανιά

Η Λύση του Τουρκικού Προβλήματος

ΤΟ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΚΒΑΡΒΑΡΙΖΕΙ

ΠΟΝΤΟΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΑΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μουδανιών

KÜÇÜK ASYA BİRLİĞİ SAĞLIYOR TÜRKİYE İSE BARBARLAŞTIRIYOR
PONTOS KADİM KİMLİĞİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR!
Малая Азия объединяет - Турция варваризирует!
Понтос-возвращение к своей древнейшей культуре- индентичносеи!
ASIA MINOR CONVEYS UNITY TURKEY CONVEYS BARBARISM
PONTOS THE RETURN OF AN AGELESS इदेंतित्य

' Mikra Asia am ba hav du gri dedat ba Turkia Merovaiati debexsit'
Pontos: Geranawa bo penasi Kavnar u Mejooi'