Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 ώρα:19.00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ


Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 ώρα:19.00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αίθουσα Φιλαρμονικής (οδός Υπαπαντής)στην Καλαμάτα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ