Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 ώρα:19.00Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 ώρα:19.00

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 ώρα:19.00

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Για μια Νεα Έξυπνη,Εντιμη και Δημιουργική Συνάντηση

ΑΙΘΟΥΣΑ:ΕΒΕΑ