Τετάρτη 9 Μαΐου 2012

Πέμπτη 10 Μαΐου ώρα 11π.μ Ξάνθη


Πέμπτη 10 Μαΐου ώρα 11π.μ

ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ της ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ των ΤΥΠΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πολυτεχνείο Ξάνθης Μεταπτυχιακό τμήμα