Παρασκευή 11 Μαΐου 2012

Σάββατο 12 Μαΐου ώρα 12.00 Δήμος Κω

Σάββατο 12 Μαΐου ώρα 12.00 Δήμος Κω

ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Σάββατο 12 Μαΐου ώρα :19.00 ΚΩ

ΤΟ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΚΒΑΡΒΑΡΙΖΕΙ

ΠΟΝΤΟΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΑΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Διοργάνωση Σύλλογος Μικρασιατών Κω

Αθανασίου Διάκου 4 (πρώην Εβραϊκή Συναγωγή)