Δευτέρα 21 Μαΐου 2012

Από την μεγάλη πορεία για την Αναγνώριση της Γενοκτονίας στο Κέντρο της Πόλης Στουτγκάρδης Stuttgart.


Στην πορεία συμμετείχαν εκπρόσωποι Αρμενίων,Ασυρίων,Τσερκέζων.

Χαιρέτισε ο Δημοκράτης Τούρκος Αλί Ερτέμ.

Στο στεφάνη που κατέθεσε ο πρόεδρος των Ποντίων Ευρώπης Γ.Μπουρσανίδης γράφει :

19η Μαΐου Ευρωπαϊκή ημέρα των Θυμάτων του Κεμαλισμού।

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΒΑΔΗΣ- ΒΥΤΕΜΒΕΡΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ


STUTTGART 19

STUTTGARTER ZEITUNG

Montag, 21. Mai 2012 | Nr. 116


Gedenktag

Pontos-Griechen

demonstrieren

Mit einem Schweigemarsch durch die In-

nenstadt haben am Samstagnachmittag

rund 250 Griechen der Opfer des türki-

schen Völkermords an Armeniern, Assy-

rern und Griechen aus Pontos zu Beginn

des vergangenen Jahrhunderts gedacht.

Der Protestzug, zu dem der Verband der

Vereine der Griechen aus Pontos in Europa

landesweit aufgerufen hatte, zog mit wei-

ßen Rosen und Transparenten vom Wil-

helmsplatz durch die Eberhardstraße zum

Mahnmal an der Planie, wo ein Kranz nie-

dergelegt wurde. „Recht auf Gedenken“,

„Türkei raus aus der Unesco“ und „An-

erkennung des Genozids auch durch

Deutschland“ forderten die Demonstran-

ten auf Transparenten.

„Die Türkei muss sich der Vergangen-

heit stellen und den Völkermord anerken-

nen, dazu brauchen wir die Unterstützung

der Westmächte“, sagte ein Redner bei der

Schlusskundgebung beim Mahnmal. Dabei

sei Deutschland besonders gefordert, weil

es der Türkei das Geld für den Krieg gege-

ben habe. Zwar sei man dankbar, dass die

Bundesrepublik „es uns ermöglicht, das

Schweigen zu brechen“, doch sei die Bring-

schuld Deutschlands damit noch nicht er-

bracht. „Die Bundesrepublik als Verbünde-

ter der Türkei muss uns helfen, dass die Ge-

schichte dort aufgearbeitet wird“, so ein

Redner. Auch in der Türkei, wo der Völker-

mord in der offiziellen Geschichtsschrei-

bung bestritten wird, gebe es zunehmend

mutige Gegenkräfte, die man unterstützen

und stärken müsse

Η εφημερίδα αναφέρετε ιδιαίτερα στο πανό με το σύνθημα έξω η Τουρκία από την Ουνέσκο.