Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ


ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΠΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΒΟΛΑ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ


Μεταπτυχιακό Τμήμα του Καθηγητή κ Δημητρίου Μπουραντά

Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

Η διάλεξη δεν είναι δημόσια