Κυριακή 29 Μαΐου 2016

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - ( Από την ομιλία του στην Στοκχόλμη με θέμα «Το Ποντιακό ως Ευρωπαϊκό Ζήτημα» )ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Θέλω να πιστεύω ότι η στάση των μελών  του γερμανικού Κοινοβουλίου κατά την ψηφοφορία της 2ας Ιουνίου θα είναι προϊόν αγαθών και όχι πονηρών σκέψεων.