Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Μιχάλης Χαραλαμπίδης - Ομιλία στην κεντρική αίθουσα του κτιρίου της Λαϊκής Επιμόρφωσης Στοκχόλμη 21 Μαΐου 2017SEMINARIUM
21 maj, kl. 13.00
Plats: ABF-huset, Katasalen
Sveavägen 41,  11183 STOCKHOLM


" TURKISHISM OCH PONTIANNESS IN PONTOS TODAY "

Presentation av boken
" Pontos the return of an ancient identity of the greek and turkish puplicatiom"
Michalis Charalambidis, författare

" TOURKISHISM OCH KURDISHNESS TODAY "
Dr Ekrem Önen

TOURKISM OCH PONTIASMOS i PONTOS IDAGΝα πω δύο λόγια για την πόλη της Στοκχόλμης και το ABF που μας φιλοξενεί σ' αυτήν την όμορφη αίθουσα στο κέντρο της πόλης. Jag ska börja med att säga några ord om Stockholms stad och ABF som vi gästar i detta vackra rum i stadens centrum.

Το 2006 πήρα τον δρόμο της Στοκχόλμης και του Πάλμε. År 2006 besökte jag Stockholm, Palmes stad. Συνάντησα στο σουηδικό κοινοβούλιο τον βουλευτή του Σουηδικού Αριστερού κόμματος Αναστάσιο Σταφυλίδη. På svenska riksdagen träffade jag Vänsterpartiets riksdagsmannen Anastasios Stafilidis. Αρχίσαμε έναν αγώνα σκυταλοδρομίας που κατέληξε στην αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων από το Σουηδικό κοινοβούλιο το 2010. Η ψήφος μιας κούρδισας βουλευτού της Γκιουλάν Αβτσί έκρινε την ψηφοφορία. Vi startade en stafett som resulterade i ett erkännande av folkmordet på pontiska greker från den svenska riksdagen 2010. Rösten från en kurdisk riksdagskvinna, Gulan Avci var avgörande i omröstning om erkännandet av folkmorden. Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει επίσης ότι το πνεύμα του Πάλμε είναι ζωντανό και η Στοκχόλμη παραμένει μια ηθική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Dagens möte visar också att Palmes anda lever och att Stockholm fortfarande är en moralisk huvudstad i Europa. Εσείς είστε τυχεροί.
Ni har tur. Ni Έχετε καλούς γείτονες.har goda grannar.
Για το ABF.
Om ABF. Το 1981 στα πλαίσια του Κέντρου Μεσογειακών Μελετών οργάνωσα μια ομάδα επιμόρφωσης εργατών. 1981 organiserade jag en folkbildnings kurs i Centrum för Medelhavsstudier för en grupp arbetare. Ήταν ένα άλλο πρότυπο έρευνας και μάθησης πρωτοποριακό. Det var en annan modell för forskning och en innovativ inlärningsmodell. Μετά είδα ότι οι συνδικαλιστές ήθελαν καριέρες, εξουσία.
 Sedan såg jag att fackföreningsmedlemmarna ville ha karriärer och  mer makt för sig själva. Τους άφησα και ασχολήθηκα με τους Λαούς και την περιφερειακή ανάπτυξη. Jag lämnade dem och har sysslat sen dess med folk och regional utveckling. Οι εργάτες δεν είναι άγιοι, σωτήρες. Arbetarna är inte helgon, de är inte frälsare. Παρέμεινε όμως και ενισχύθηκε η γνώμη μου ότι σε μια άλλη σχέση έρευνας, επιστήμης και μάθησης βρίσκεται ο δρόμος της απελευθέρωσης του ανθρώπου.
Men det som förblev och förstärkte min uppfattning om var ligger vägen för människors frigörelse ,fanns i en annan relation av forskning, vetenskap och lärande.

Τον Φεβρουάριο του 1986 εκπροσωπώντας μια διεθνή οργάνωση μεγάλου κύρους, την Διεθνή Ένωση για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών, έκανα την πρώτη παρέμβαση στην Επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τον Κουρδικό λαό. I februari 1986 representerade jag en prestigefylld internationell organisation, Internationell förening för Rättigheter och Befrielsen av Folk, och gjorde den första tal vid FN: s kommission för mänskliga rättigheter för det kurdiska folket. Μετά την ομιλία μου είδα στην έξοδο του κτιρίου τον τούρκο πρέσβη με τους μπράβους του.
Efter mitt inlägg såg jag i utgången av byggnaden den turkiska ambassadören med hans hejdukar. Θέλουν να με σκοτώσουν σκέφτηκα. De vill döda mig tänkte jag. Το σχεδίασαν. De har planerat det. Ήταν τα χρόνια που το νέο κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα κυοφορούσε, αυτό που ονόμασα η Νέα Άνοιξη των λαών της Μικράς Ασίας και προκαλούσε την κρίση του τουρκισμού. Det var de år som den nya kurdiska befrielserörelsen växte, det som jag kallade den Nya Våren för folken i Mindre Asien och som orsakade krisen i turkiskheten.

Ο τουρκισμός άρχισε να αλλάζει καθρέφτες και αμφίεση. Turkiskheten började ändra sina speglar och klädsel. Το γκρίζο τουρκικό καθρεφτάκι δεν αρκούσε για να συντηρήσει μια επινοημένη τεχνιτή τουρκική ταυτότητα στα χώματα της Μικράς Ασίας και έπρεπε να έρθει το τουρκοϊσλαμικό πράσινο καθρεφτάκι. Den gråa turkiska spegeln var inte tillräckligt för att upprätthålla ett påhittat artificiell turkisk identitet i Mindre Asien och det var ett måste att använda det turko-islamiska gröna spegel.

Στον ιστορικό Πόντο μια βαθειά ριζωμένη στην ιστορία του τόπου ταυτότητα η Ποντιακή, παρ' όλους τους βίαιους ακρωτηριασμούς και τους ελέγχους αφυπνίζονταν ,αναζωογονούνταν, επέστρεφε. I den historiska Pontos så finns identiteten Pontian som är djupt rotad bland befolkningen och detta trots all den våldsamma stympning och kontroller, återupplivades den igen och igen och kom tillbaka. Έβγαινε από τα καταφύγιά της, την ανωνυμία της. Den lämnade skyddet, lämnade sin anonymitet.

Το κεμαλικό σχέδιο τουρκοποίησης του Πόντου δια μέσου της παραγωγής θανάτου, της γενοκτονίας των χριστιανών Ποντίων δεν αρκούσε. Den kemalistiska plan att turkifiera Pontos genom folkmord av kristna Pontier inte var tillräcklig. Παρ' όλο που η μηχανή του θανάτου λειτούργησε στον Πόντο συστηματικά. Även om dödsmaskinen fungerade i Pontos systematiskt. Καλύτερα από την ναζιστική. Bättre än en nazistisk. Ο Τοπάλ Οσμάν ο δολοφόνος της Μερζιφούντας και του Κότσκιρι δεν ολοκλήρωσε την βρώμικη δουλειά. Topal Osman som var mördaren i Merzifon och Kotskiri kunde inte avsluta sitt smutsiga arbete. Δεν απέδωσε όμως και το κεμαλικό σχέδιο τουρκοποίησης των Ποντίων δια μέσου της εθνοκτονίας, της πολιτισμικής γενοκτονίας που εφαρμόσθηκε μετά το 1923. Με την θεσμοποίηση του γενοκτονικού σουλτανικού κεμαλικού οικοδομήματος .
Det kemalistiska projektet att turkifiera Pontos genom folkmordet och inte minst genom ett kulturellt folkmord som tillämpades efter 1923 gav inte resultat.
Med institutionaliseringen av folkmord i den kemalistiska byggnaden.

Οι εξισλαμισμένοι και κρυπτοχριστιανοί Πόντιοι έμειναν μόνοι τους. De islamiserade och crypto-kristian Pontier blev ensama. Αποξενωμένοι. Alienerade. Χωρίς το ενδιαφέρον των αδελφών τους της Διασποράς.
Inte ens deras bröder i diasporan, i   Grekland, Tyskland, USA eller Ryssland brydde sig om de. Οι τελευταίοι γνώριζαν τις σταλινικές εκτοπίσεις στην πατρίδα των τούρκων, την κεντρική Ασία. De sistnämnda, (pontier i Ryssland) fick känna de stalinistiska deportationerna till turkarnas hemland, Centralasien. Το ΝΑΤΟ απαγόρευε στους πόντιους της Ελλάδας την έκφραση αλληλεγγύης προς τους πόντιους της πατρίδας.
NATO förbjöd också de pontiska greker i Grekland att uttrycka sin solidaritet för Pontierna i sitt hemland.

IΣτον Πόντο οι ιστορικές ποντιακές κοινότητες αποδιοργανώνονται με τις μετεγκαταστάσεις τους στην Ίμβρο, την Κουρδία, την Κύπρο, την Κωνσταντινούπολη. Pontus störs de historiska pontiska samhällen av deras flytt till Imvros, Kurdia, Cypern och Istanbul. Η υπανάπτυξη και η φτώχεια έγινε μηχανισμός αποδιάρθρωσης και τουρκοποίησής τους. Underutveckling och fattigdom ledde till derasTurkifiering.

Οι δάσκαλοι τζανταρμάδες απαγόρευαν τα παιδιά, τους μαθητές να μιλούν την πλησιέστερη προς την αρχαία ελληνική ομιλούμενη σήμερα γλώσσα. Lärarna  förbjöd barn och elever, att tala pontiska språket.
Pontiska språket är det närmaste man kan komma till det antika grekiska språket. Θα θέσω ένα ερώτημα.
 Jag ställer en fråga. Πού ομιλείται η γλώσσα του Σωκράτη, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Var någonstans talas det språk som pratade Sokrates, Platon och Aristoteles? Στην Αθήνα ή στην Τραπεζούντα; Στην Τραπεζούντα. I Aten eller i Trabezonta? Svaret är Trabezonta idag.

Μετά οι δάσκαλοι έγιναν μολάδες. Lärarna blev sedan imamer. Μη μιλάτε την γλώσσα των απίστων διέταξαν. Tala inte språket som pratar de otrogna. Νομίζω το Κοράνι μιλά καλά για την ελληνική γλώσσα. Jag tror att Koranen talar väl för det grekiska språket. Τι θα ήταν η ανθρωπότητα χωρίς αυτήν. Vad skulle ha blivit mänskligheten utan det. Τα ποντιόπουλα όμως τρομοκρατούνταν και τρομοκρατούνται. Men de små pontiska barn terroriserades och terroriseras.

De nya PontierΟι νέοι Πόντιοι έγιναν κρέας για κατανάλωση στον βρώμικο πόλεμο της Κουρδίας. blev kött för konsumtion i det smutsiga kriget i Kurdien.
Στον γενοκτονικό πόλεμο ενάντια στον κουρδικό λαό. I folkmordets krig mot det kurdiska folket. Τους Καρδούχους του Ξενοφώντα.Xenophon kallade kurder för Kardouhous Οι Πόντιες μάνες αντέδρασαν στην γνωστή τακτική των Οθωμανών κατακτητών που αντέγραψε η ευρωπαϊκή αποικιοκρατία. Pontiska mödrar reagerade i den kända, vanliga ottomanska taktiken som kopierades även av den europeiska kolonisationen. Δεν στέλνουμε τα παιδιά στον πόλεμο είπαν.
 Vi skickar inte våra barn till krig, sa dom. Στην Κουρδία αφυπνίστηκε η εθνική συνείδηση των νέων ποντίων που στάλθηκαν εκεί για να πεθάνουν να λιγοστέψουν. I Kurdistan väcktes det nationella medvetandet då unga pontier skickades dit för att dö och för att minskas till antal. «Τι Τούρκοι, εσείς Έλληνες είστε» τους είπαν οι Κούρδοι μαχητές της ελευθερίας όταν αιχμαλώτισαν κάποιους.
"Ni är inte turkar, ni är greker" reagerade de kurdiska frihetskämpar när de fångade några. Αυτές τις μέρες το γενοκτονικό ρατσιστικό κράτος φυλάκισε εκ νέου έναν από αυτούς.
Dessa dagar, fängslade den folkmords- och rasistiska staten en av dem. Τον Βασίλη.Han hette Vassilis. Αυτό το όνομα έδωσε στον εαυτό του μετά την Κουρδία. Detta namn gav han sig själv efter Kurdistan.

Ποια είναι η διαφορά του να είναι κανείς Πόντιος και Κούρδος σήμερα. Vad är skillnaden mellan att vara Kurd och Pontios idag.
Αν στην Τραπεζούντα, την Κωνσταντινούπολη δηλώσεις διεκδικήσεις δημόσια ότι είσαι Πόντιος θα σε σκοτώσουν εντός ολίγων λεπτών, ωρών, μίας ημέρας. Om du är  i Trabezon eller i Istanbul och säger offentligt att du är Pontios, kommer dom att döda dig i ett par minuter, timmar, en dag.
Αν δηλώσεις ότι είσαι Κούρδος θα χρειασθεί μέρες, μήνες, χρόνο για να σε σκοτώσουν. Om du säger att du är Kurd kommer dom att döda dig efter några dagar, månader eller år.

Τις τελευταίες δεκαετίες σκοτώνουν φανερά ή αθόρυβα πολλούς Πόντιους. Under de senaste decennierna dödar dom öppet eller i tysthet många Pontier. Στο διαδίκτυο όμως οι νέες και οι νέοι Πόντιοι τους απαντούν: « Όσους και να σκοτώσετε εμείς θα γινόμαστε περισσότεροι ». Men på nätet så svarar de unga Pontierna: "oavsett hur många ni dödar så kommer vi ändå att bli ännu flera"

Στην Κουρδία έχει την μεγαλύτερη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων όπως και στην Κύπρο. I Kurdien finns den största koncentrationen av militära trupper, detsamma händer på Cypern också. Στην Κουρδία εξελίσσεται μια γενοκτονία των μπουντρουμιών. I Kurdien pågår ett folkmord i fängelsehålor. Αυτό έκαναν στις πόλεις της Κουρδίας.
 Detta gjorde de i Kurdiens städer. Στο Κομπάνι απέτυχαν.
Men i Kompáni misslyckades dom.Τους νίκησαν οι γυναίκες. Kvinnorna vann över de. Ζήτησα από τον έλληνα υπουργό Άμυνας να δηλώσει σε μια συνεδρίαση του ΝΑΤΟ ότι δεν μπορεί ο ελληνικός στρατός να κάθεται δίπλα με τον αρχηγό ενός γενοκτονικού στρατού.
Jag bad den grekiska försvarsministern att han ska förklara på ett NATO-möte att den grekiska armén kan inte sitta bredvid en ledare för en armé som begår folkmord. Η γνώμη μου είναι ότι η θέση του είναι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, όχι στο ΝΑΤΟ.
 Enligt min uppfattning är att hans plats i den internationella brottmålsdomstolen i Haag och  inte i Nato. Στον Πόντο δεν έχει τόσο στρατό.
I Pontos har dom inte så mycket armé. Έχει όμως την μεγαλύτερη παρουσία και άρθρωση άλλων μηχανισμών και οργανώσεων καταστολής και ελέγχου. Men dom har störst närvaro och en led av andra mekanismer och organisationer för förebyggande och kontroll.

Εκεί μετά το 1923, με έντονη ενεργοποίησή τους τους τελευταίους καιρούς, η εθνοκτονία Efter 1923, i Pontos, pågick en etnisk resning-folkmord i Pontos och som intensifierades under den senaste tiden ännu mer.
Detta är en fortsättning på det biologiska folkmordet. Ο νέος γενοκτονικός σχεδιασμός αποσκοπεί στο τελικό κτύπημα, την τελική λύση, την οριστική εξόντωση των Ποντίων ανδρών και γυναικών και της ποντιακότητας στον Πόντο.
Den nya planen syftar till sista slag av folkmordet, den slutliga lösningen, den slutliga utrotningen av pontiska män och kvinnor och pontiasmos i Pontos. Το σχέδιό τους δεν είναι να λιγοστέψουμε.
Deras plan är inte att vi ska minska. Deras plan är att vi ska inte finnas överhuvutagetΕίναι να μην υπάρχουμε.. Το χρονολόγιο, το χρονικό της γενοκτονίας στον Πόντο δεν είναι 1914 – 1923. Είναι 1914 ̶ 2017. Αυτό λέει η επιστήμη, επαρκείς και έντιμοι επιστήμονες. Tidslinjen, tiden för folkmordet i Pontos är inte 1914 - 1923. Det är 1914 ̶ 2017.
Det säger vetenskapen , adekvata och ärliga forskare. Το 2019 θα είναι εκατό χρόνια από την ημέρα που ο βαλκάνιος Κεμάλ έφθασε στην Σαμψούντα, συστηματοποίησε και συνέχισε το έγκλημα. 2019 kommer att vara hundra år från den dag då Balkans Kemal anlände i Samsun, systematiserade och fortsatte brottsligheten. Το 1938 διηύθηνε από την Τραπεζούντα την γενοκτονία στο Ντέρσιμ από το σπίτι του Καπαγιαννίδη ( φωτ. στο βιβλίο ). 1938 dirigerade han från Trabezon, folkmordet i Dersim från Kapagiannidis hem (Foto finns  i boken). Ο Χίτλερ εξόντωνε λαούς επί μία 10ετία, ο κεμαλισμός 100, έναν αιώνα.
 Hitler förintade människor i 10 år, kemalismen i 100, d.v.s. ett sekel.

Η περίπτωση των ποντίων στον Πόντο αποτελεί μια πρόκληση για τις επιστήμες της εθνολογίας, της ανθρωπολογίας, της κοινωνιολογίας. Fallet med Pontier på Pontos är en utmaning för vetenskapen för etnologi, antropologi, sociologi. Πώς και γιατί παρ' όλα τα κτυπήματα η ποντιακότητα διατηρείται , αντιστέκεται και αναγεννιέται; Σε αυτά αναφέρομαι στο βιβλίο. Hur och varför trots alla slag så bevaras pontiasmos och  motstår och regenererar? Jag skriver om detta i boken. Ως σχήμα επιστημονικής ανάλυσης είναι χρήσιμο για όλους τους αυτόχθονους λαούς της Μικράς Ασίας και Μεσοποταμίας. Som en vetenskaplig analys är uppgifterna användbara för alla ursprungsbefolkningar i Mindre Asien och Mesopotamien.

Αναφέρομαι στα πεδία επανακαθορισμού, αναζωογόνησης, επιστροφής της ποντιακότητας και αντίθεσης σύγκρουσής της με τον τουρκισμό. Jag hänvisar till omdefinierbara fält, till regenerering, till återkomsten av pontiasmos och  kontrasten och konflikten med Turkismen.

Η μεγάλη αδυναμία του τουρκισμού είναι ότι αυτοκαθορίζεται αρνητικά. Den stora svagheten i Turkism är att den definierar sig negativt. Λέει δεν είναι ποντιακό, κουρδικό.
 Man säger att den är inte Pontisk eller Kurdisk. Δεν λέει τί είναι τουρκικό. Man säger inte vad som är turkisk. Αυτό που λέει είναι εύθραυστο. Det man säger är bräcklig. Den har inte Δεν έχει υλικά. material.

Γι' αυτό η τουρκικότητα κολυμπά, ζεί διαχρονικά μέσα στη βία και το αίμα. Det är därför turkismen simmar och den lever hela tiden i våld och blod. Με το σπαθί, τα μεχμετζίκ και το Κοράνι δεν φτιάχνονται τα έθνη. Med svärd, mechmetzik (arme) och Koranen kan man inte skapa nationer.

Εμείς οι Έλληνες είμαστε ένα έθνος που φτάχθηκε με πολλά ευγενή υλικά. Vi greker är en nation som skapades av många ädla material. Κυρίως της φιλοσοφίας, των φιλοσόφων, του πολιτισμού. Mestadels filosofi, filosofer, kultur.

Ο επινοημένος από τους ξένους τουρκισμός στην Μικρά Ασία ζεί σε μια σχιζοφρενική σχέση σε σχέση με τον τόπο. Turkism i Mindre Asien som uppfanns av utlänningar lever i en schizofren relation med avseende på platsen. Αναφέρονται σε ένα μυθικό τουρκικό τόπο, την Εργκενεκόν αλλά ζουν σε έναν τόπο με την πλέον ισχυρή πυκνότητα της ιστορίας και των μνημείων. De hänvisar till en mytisk turkiska plats, Ergenekon men de lever på en plats med den starkaste koncentrationen av historia och monument.
Γι' αυτό τα δολοφονούν. Det är därför förstör dom det. Αυτό ονομάζω πολεοδομικό Άουσβιτς. Denna kallar jag urban Auschwitz. Τελευταία βεβήλωσαν τον ναό της του Θεού Σοφίας της Τραπεζούντας. Senast skändade de Agia Sofia i Trabezon. Την μετέτρεψαν σε τζαμί. De gjorde den till en moské.
Ότι κάνουν στην Παλμύρα το κάνουν και στην Τραπεζούντα. Det som gör i Palmyra, är det samma turkarna gör i Trabezon. Το ξεκίνησαν από την Τραπεζούντα εκατονταετίες, δεκαετίες τώρα. Detta började de göra i Trabezond århundraden och decennier tidigare. Ήταν μία από τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου το 1300. Το τουρκικό ISIS μητρικό του νέου, έχει ιστορία και επανέρχεται.
Det var en av de vackraste städerna i världen år 1300.
Den turkiska ISIS, som moder, har en gammal historia och återkommer. Ο Άριντς, ο πρώην αντιπρόεδρος του Ερντογάν, είναι ο πρώτος πεχλιβάνης, ο πρώτος νταής ενάντια στην Αγία Σοφία.
Arinc, som tidigare var vice ordförande för Erdogan är den första brottare, den första översittare mot Agia Sofia. Δυστυχώς γι΄αυτούς οι εξισλαμισμένοι πόντιοι βλέπουν αυτά τα μνημεία με εθνικά και όχι θρησκευτικά μάτια.
Tyvärr för dem, så ser de islamiserade Pontier dessa monument med  nationella ögon och inte med religiösa ögon.

Ο τουρκισμός στον Πόντο έχει κοντή μνήμη και θέλει να κοντύνει και την ποντιακή. Turkismen i Pontus har ett kort minne och vill förkorta den pontiska också. Προπαγανδίζει ότι η ιστορία στον Πόντο αρχίζει το 1461 ή το 1923. Τους λέει δηλαδή να πετάξουν μία ένδοξη ιστορία και πολιτισμό χιλιετηρίδων που εκπολίτησε τον κόσμο.
Propagerar att historien i Pontus börjar i 1461 eller 1923. Man säger att folk ska kasta bort sin  härliga historia och årtusendens civilisation, en civilisation som civiliserade världen.
Τον Προμηθέα, τον Διογένη, τον Ηρακλείδη, τον Στράβωνα, τον Βησσαρίωνα τον πατέρα της Ευρώπης, τον Μιθριδάτη τον Ευπάτωρα, τους Κομνηνούς. Man ska glömma  Prometheus, Diogenes, Heraclides, Stravon, Vissarion som uppfattas som Europas far, Mithridates Efpátor, Komninos.

Μια συμβολή του κουρδικού κινήματος είναι η πρόκληση της ευγενούς εθνικής άμιλλας ανάμεσα στους λαούς. Ett bidrag från den kurdiska rörelsen är utmaningen att skapa nationell kamp mellan folken. « Οι Κούρδοι θέλουν το κράτος τους » λένε οι πόντιοι της Τραπεζούντας. "Kurderna vill ha en egen stat", säger Pontier från Trabezon. « Γιατί όχι εμείς που είχαμε την αυτοκρατορία των Κομνηνών ». "Varför inte även vi som hade Komninos som kejsare".

Δεν θα επεκταθώ σε άλλα πεδία. Jag kommer inte att gå i andra områden. Αναφέρομαι στο βιβλίο. Jag hänvisar till boken. Μιλώ επίσης για μια νέα τουρκική ταυτότητα που θα ζήσει αρμονικά με όλους τους λαούς. Jag talar också för en ny turkisk identitet som kommer att leva i harmoni med alla folk. Όχι μια γενοκτονοφόρα επινοημένη τουρκική ταυτότητα. Inte en folkmordsbetonad  turkisk identitet.

Τί θέλουμε; Η νέα πολυφωνική μουσική συμφωνία της Λύρας, του Σάζι, της μουσικής να γίνει μια Νέα Πολιτειακή Θεσμική Αρχιτεκτονική. Vad vill vi? Den nya polyfona symfoni av Lyra, musik från Saz, musiken får bli en ny Institutionell Arkitektonisk Regeringsform. Θέλουμε μια Δημοκρατία της Μικράς Ασίας και της Ανατολίας.
Vi vill ha en demokratisk republik i Mindre Asien och Anatolia. Ούτε την Σκύλλα του κεμαλισμού ούτε την Χάρυβδη του τουρκοϊσλαμισμού. Varken Scyllan av kemalismen eller Charyvdi av turko-islamismen. Ούτε την γκρίζα ούτε την πράσινη Εργκενεκόν όπως είπε ένας κούρδος φίλος μου.
Varken grått eller grönt Ergenekon, som en kurdisk vän sade.

Θέλουμε να θάψουμε τους νεκρούς μας. Vi vill begrava våra döda. Ο σημερινός τουρκισμός δεν μας το επιτρέπει. Dagens turkiskheten inte tillåtet det. Έχει μνημεία του Τοπάλ Οσμάν. De har monument på Topal Osman. Το επέτρεψε ο πρώην δήμαρχος της Αμίδας, ο κούρδος Μπαϊντεμίρ.
 Men den tidigare borgmästaren i staden Amidas, kurden Baintemir, tillät detta. Έστησε μνημείο για τα θύματα.
Han satte upp ett monument för offren. Η Αικατερίνη Κομνηνή θα του είναι ευγνώμων. Aikaterini Komniní skulle vara mycket tacksam. Θα σας πω μια μέρα γι' αυτήν. Jag ska berätta en dag för henne. Θέλουμε μνημείο στην πόλη, στη χώρα των Ρωμιών.
Vi vill ha monument i staden, i det land där grekerna lever. Αυτό σημαίνει Ερζερούμ. Detta innebär Erzurum. Έγινε το Μαουτχάουζεν των Ρωμιών. Det blev Mauthausen för greker. Mina släktingar gick under Χάθηκαν στα χιόνια δικοί μου άνθρωποι.i snö. Στο Τσεβιζλίκ, στην Ματσούκα, νότια της Τραπεζούντας. I Tsevizlik, i Matsoukas, söder om Trabzon. Το Τσεβιζλίκ ήταν χειρότερο από το Άουσβιτς. Tsevizlik var värre än Auschwitz.

Την 19 η Μαΐου 2019 όλοι οι λαοί που υπέστησαν την κεμαλική ιδεολογία του θανάτου, θα είμαστε μαζί σε έναν Μαραθώνειο Ζωής, στην Αθήνα. Den 19 maj 2019 alla människor som drabbades av den kemalistiska dödens ideologin kommer att samlas i ett Marathon-lopp (som vi kallar Maraton för Livet) i Aten. Σας προσκαλώ όλους από τώρα. Jag inbjuder er alla just nu. Θέλουμε την επιστροφή του ανθρωπισμού στην Μικρά Ασία και την Μεσοποταμία.
Vi vill att humanismen ska åter tilbaka i Mindre Asien och Mesopotamien. Ο Κικέρων θεωρούσε την Ελλάδα και την Μικρά Ασία ζώνη της Humanitas.
Cicero ansåg att Grekland och Mindre Asien var områden av Humanitas. (som präglades av humanism).Den andra Europa var områden som präglades av  barbari. Εμείς θέλουμε να την κάνουμε αυτό που ήταν κάποτε.
 Vi vill återskapa vad det en gång var.

Τί γράφω στο βιβλίο. Jag skriver i boken. Τί χαραδοξία να είσαι άνθρωπος. Charadoxia att vara människa.

Τέλος. Slutligen. Το 1981 όταν το κίνημα στου οποίου την οικοδόμηση συνέβαλα πήρε την κυβέρνηση, μου πρότειναν να γίνω πρέσβης σε μία χώρα της Κέντρο ̶ Νότιας Αμερικής. År 1981 när rörelsen som jag hjälpte till att bygga fick regerings makten så erbjöd regeringen mig att bli ambassadör i ett land i Centrala-Södra Amerika. Ήμουν τότε 30 ετών.
Jag var då 30 år gammal. Δεν δέχθηκα. Jag sa nej, tack. Θα έρθω όμως πρέσβης στην Άμιδα.
Men jag kommer som ambassadör i Amida. Επικοινωνούσαμε ζούσαμε μαζί, οικοδομήσαμε μεγάλους πολιτισμούς. Vi kommunicerade, vi levde tillsammans, vi har byggt stora civilisationer. Είμαστε γείτονες και πρέπει να ζήσουμε πάλι μαζί. Vi är grannar och vi måste leva tillsammans igen. Για το καλό του κόσμου. För världens bästa.
Να σας πω μια έκφραση αυτού του πολιτισμού. Låt mig berätta ett uttryck av denna kultur. Είπα μια μέρα στην Αθήνα σε μια δημόσια συζήτηση. Jag sa en dag i Aten i en offentlig debatt: Οι Κούρδοι είναι οι μετανάστες στην Ελλάδα με το ελαχιστότατο έως ανύπαρκτο ποσοστό εγκληματικότητας. Kurderna är Greklands invandrare som har det minsta eller ingen kriminalitet alls.