Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ


ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
- Την ενοποίηση του με το Αρχαιολογικό Μουσείο. Στο «Νέα Αναπτυξιακή Παιδεία – Η Ανάκτηση του Ελληνικού Τρόπου» και στο «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ – Ο Τουρισμός ως Πολιτιστική Οικονομία».
                 - Για την Βουβή και Συντεχνιακή γενιά.
Στο «Από το ΠΑΣΟΚ στο ΚΚΚΑΣΟΡ – Ο Εκφυλισμός ενός Ιστορικού Εγχειρήματος». Το Απαγορευμένο κείμενο «Η άλλη χαμένη μάχη του Πολυτεχνείου». Καθώς και στα «Ελληνική Πολιτική Παιδεία – Η Πολιτική ως Ανώτερη Τέχνη» και «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ». Τόσο η υπαρκτή δεξιά όσο και η υπαρκτή αριστερά δεν μπορούν να κάνουν μία σοβαρή  συζήτηση γι’ αυτά γιατί είναι ανεπαρκείς διανοητικά, επιστημονικά. ΧΩΡΙΟ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ…
                                                     Μιχάλης Χαραλαμπίδης
                                                      Αιξωνή, Δεκέμβριος 2019