Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Στην πολιτική και πολύ περισσότερο
             στην Εξωτερική Πολιτική
             πρέπει να ξέρεις πότε μιλάς, πώς μιλάς
             γιατί μιλάς και τί λες.
             Το εν λόγω κρούσμα όμως  στην ουσία του
             καλύπτει πλήρως η αναφορά
             του Διόδωρου Σικελιώτη
             στο ‘ Ελληνική Πολιτική Παιδεία-Η Πολιτική
             ως Ανώτερη Τέχνη 
                      Μιχάλης Χαραλαμπίδης
                       Αιξωνή, Δεκέμβριος 19