Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019


Είναι δύσκολο  να κάνει κανείς  διαχωρισμό των βιβλίων του. Το ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ από το ΑΓΡΟΦΙΛΙΑ παραδείγματος χάριν. Μπορώ να πω όμως ότι κάτω από μία οπτική το ΚΑΛΑΒΡΙΑ Η ΒΑΘΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ – CALABRIA ELLADE PROFONDA είναι το καλύτερο βιβλίο μου. Χίλια χρόνια έκανε να γραφεί.
           Μιχάλης Χαραλαμπίδης