Τρίτη 19 Μαΐου 2020

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ 19 ΜΑΪΟΥ


Δεν αδδησμονάω το 19 Μαγίου
              ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΟΜΜΑ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΙΛΙΑ
Σήμερο δεκα εννέα του Μαγίου των Ελλήνων της Ελλάδα και εμμά, Γραίκοι της Καλαβρία, μέσα στην ελληνική οικουμένη, με ολού τούς αθρώπου που δεν έναι κουφό-καρδία, μας εγγίζει να κάμωμε μία παρακαλία να συνερτούμε, μή αδδησμονούμε, την Ποντιακή Γενοκτονία.
                        ΑΘΡΩΠΟΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΖΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ
Η ανθρωπότητα για να μή φάη πλέ την αίρα της κακόψυχία που σκοτίζει τον λόγο πούχαμεν ο ένα με τον άδδο, άθρωπο με άθρωπο, τι με εκείνο τον σκότο παίρρει το πόλεμο και την οστρία τι μας κλάννουσι τον λόγο πούχαμεν είςμία.
                         Δεν θέλει κόμμα η ανθρώπινη φιλία.
Κιόλα αν αντιφωνάει ακομή η άχαρο φορτωμένη άτσε λύπη Ιστορία, μή ατονήση η αγάπη της ειρήνη, να πορπατήση λάμβη λάμβη του πελάγου πούτθεν είμμεστα όλοι μία μεγάλη γειτονία.

Βούα 19 Μαγίου 2020
Bruno  Traclò