Τετάρτη 6 Μαΐου 2020

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩ


Για πολλούς λόγους οι υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα μπορούσαν και μπορούν να αποτελέσουν έναν τομέα νέας ελληνικής ποιοτικής διάκρισης, εξαιρετικότητας.
Όπως η ναυτιλία μπορεί και η υγεία να έχει παγκοσμίως ελληνικό σήμα.
Είναι ευνοϊκές οι στιγμές για έναν ορίζοντα σχεδιασμού και οικοδόμησης. Τα υλικά υπάρχουν.
Η λειτουργική και συμβολική αρχή θα ήταν η δημιουργία ενός Πρωτότυπου Διεθνούς Καινοτόμου Μουσείου Υγείας στην Ιπποκράτεια Κω.
ΚΩΩΝ ΒΙΟΣ είναι ο τίτλος ενός τελευταίου κειμένου μου στην διευρυμένη έκδοση του  ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ -ΚΩΩΝ ΒΙΟΣ .
Η παγκόσμια πλέον ελληνική ιατρική παρουσία ο κόσμος των ιατρικών επιστημών, η ελληνική αρχαιολογία θα βαδίσουν σε ένα πεδίο μεγάλων δημιουργιών, αποδόσεων, ικανοποιήσεων ιστορικού τύπου.
Πεφωτισμένες και ικανές τοπικές και κεντρικές κυβερνητικές ομάδες μπορούν να το κάνουν.
                                            Μιχάλης Χαραλαμπίδης
                                              Αιξωνή, Μάϊος 2020