Κυριακή 17 Μαΐου 2020

«ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΟΗΕ»
Η έκθεση εκ μέρους της Διεθνούς Ένωσης για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών κατατέθηκε από την μεγάλη πρωταγωνίστρια του Ποντιακού Ζητήματος στον ΟΗΕ ελβετίδα Verena Graf. Γράφθηκε από τους Βαρουσιάν Ατταριάν – Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Προκάλεσε  μεγάλη αντιπαράθεση στον ΟΗΕ ανάμεσα στην  τουρκική κυβέρνηση και την Διεθνή Ένωση για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών. Αυτή περιλαμβάνεται στις εκδόσεις  Το Ποντιακό Ζήτημα Σήμερα - Αγώνας και Νίκες σε Δύο Μέτωπα,7η έκδοση 2014 Εκδ. Στράβων στην ελληνική, The Pontian Question in the United Nations Enlarged EditionStravon, στην αγγλική  και Pontos Antik bir Kimliği Geri Dӧnüşü, Stravon yayinevi στην  τουρκική.«ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΟΗΕ»