Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΛΑΟΙ – GELEN – PUEBLOS

 

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΛΑΟΙ – GELEN – PUEBLOS

Η εισαγωγή στο πρώτο τεύχος με τίτλο “Μία Θεωρία Απελευθέρωσης για μία Πολιτική Απελευθέρωσης” επαναδημοσιεύθηκε στο “Ελληνική Πολιτική Παιδεία – Η Πολιτική ως Ανώτερη Τέχνη”. Εκδόσεις Στράβων.

Το κείμενο αυτό άλλαξε την επιστημονική και πολιτική οπτική μας και όχι μόνο των Ελλήνων, για τον “Τουρκικό σχηματισμό”.


Μιχάλης Χαραλαμπίδης