Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ

 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑΌταν το ΚΚΚΑΣΟΡ το πρωταρχικά υπεύθυνο τολμά να μιλά στο Κοινοβούλιο για “ανάγκη παραγωγής” και μάλιστα την 15η Φεβρουαρίου τότε κινούμαστε σε μία τοξική, άρρωστη, υπονομευτική του Συστήματος Χώρα Δημόσια Σφαίρα. Όπως έπρατταν, φλυαρούσαν στο πρόσφατο παρελθόν.

Προσεχώς θα υπάρξει μία νέα ανανεωμένη και διευρυμένη έκδοση του βιβλίου “Από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο ΚΚΚΑΣΟΡ ο Εκφυλισμός Ενός Ιστορικού Εγχειρήματος” Εκδόσεις ΣΤΡΑΒΩΝ.

Για να καλύψει και το τεράστιο κενό που παρουσιάζει η πολιτική επιστήμη, το Πανεπιστήμιο στην χώρα.


Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή. Φεβρουάριος 22