Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ


Ας σας το πω τελικά με τους στοίχους του Διονύση Σαββόπουλου ίσως το κατανοήσετε.

Τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα στέλνουνε μηνύματα για μιαν αγάπη που χα”


Η ΕΥΞΕΙΝΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ (Επανάληψη)

Τελικά είχε δίκαιο ο Ίων Δραγούμης. Δεν τα πάτε καλά, επίσημοι και ανεπίσημοι με την γεωγραφία των Ελληνικών Τόπων. Για αυτό τον πυροβολεί και σήμερα η σύγχρονη πέμπτη φάλαγγα. “Ελληνική Πολιτική Παιδεία” “Το Νέο Ανατολικό Ζήτημα”.

Τελευταία σας έμαθαν άλλοι ότι υπάρχει η Ευξείνια Θάλασσα.

Παρ όλο που από τις αρχές του 80’ δημιούργησα Διεθνή Πανεπιστημιακή και Πολιτική Σχολή. Δυστυχώς περιφερειακό κράτος σημαίνει περιφερειακό πανεπιστήμιο και βέβαια επαρχιώτικο πολιτικό προσωπικό.

Πολλά τα κενά σας.

Αρχίστε όμως με τα “ Ο Δρόμος της Παλιννόστησης” και “Επανασύνδεση με την Ευξείνια Θάλασσα”. Στο “Το Ποντιακό Ζήτημα Σήμερα – Αγώνας και Νίκες σε Δύο Μέτωπα” Εκ. Στράβων 2014.

Συνεχίστε με το “Νέα Αναπτυξιακή Παιδεία”.

Η Παιδεία, η Ελληνική Παιδεία, είναι απούσα στην νοητική σας συγκρότηση.


Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, Φεβρουάριος 22