Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2010

Η ΑΓΡΟΦΙΛΙΑ ΩΣ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2010 ώρα 12

ΣΤΑΔΙΟ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ