Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010

ΠΟΝΤΟΣ-ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΟΝΤΟΣ-ΑΤΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 ώρα 20.00