Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010

ΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

22 Νοεμβρίου 2010 ώρα 7μμ

Πολιτιστικό κέντρο Εκάβη