Πέμπτη 4 Απριλίου 2019

Ομιλίες Μιχάλη Χαραλαμπίδη στην Κω

                                    ΚΩΣ
                ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
               ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ
        ΘΕΜΑ:« ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΟΣ
                      ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΩΡΑ
                    Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩ»
                             
                                   ΚΩΣ
                   ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
                     ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΚΩ
ΘΕΜΑ: «ΠΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ
              ΤΟΠΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
                Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩ»