Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

ΑΙΓΙΝΑ – ΓΕΝΕΥΗ


Στην πόλη της Γενεύης ένας κεντρικός δρόμος φέρει το όνομα του Ιωάννη Καποδίστρια. Η Ελβετία του οφείλει πολλά.
Στην Αίγινα υπάρχει μια μικρή προτομή του σε μια μικρή πλατεία. Εκεί η κυρίαρχη αισθητική είναι η αισθητική του περιπτέρου. Προσετέθη εκ των υστέρων.
Ο Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, οι Υπ. Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Τουρισμού, Παιδείας, ο πρωθυπουργός, τί λένε; Οι προηγούμενοι ένοικοι των θεσμών παροικούντες στην Αίγινα;
Για την αισθητική στο «Νέα Αναπτυξιακή Παιδεία – Η Ανάκτηση του Ελληνικού Τρόπου».
Για τα Διακόσια χρόνια από την παλιγγενεσία στο κείμενο για την Ρωμανία – Νέα Πόλη στη Θράκη στο ίδιο.
Το προστεθέν περίπτερο δεν είναι ο ελληνικός τρόπος.